Pha lê 3d

Kỷ niệm chương pha lê 3d là sản phẩm được khắc bên trong khối pha lê bằng công lệ laze,sản phẩm không bị tác động bởi môi trường, khí hậu nên có độ bền vĩnh viễn.

Đến với pha lê Hưng Thịnh, bất kỳ hình ảnh, sản phẩm, mô hình gì bạn có, chúng tôi cũng có thể scan 3d từ sản phẩm mẫu hoặc dựng 3d từ hình ảnh 2d để tạo nên một sản phẩm đa chiều hoàn hảo

Ảnh chụp 2d: Tàu cảnh sát biển của Bộ Quốc Phòng Việt Nam

Hình ảnh đa chiều được dựng trên máy tính

Hình ảnh được khắc bên trong khối pha lê (sản phẩm đã hoàn thiện)

Một số mẫu quà tặng pha lê 3D