QT. Sổ tay in logo

Các loại sổ tay

  1. Sổ bìa còng
  2. Sổ bìa hở còng
  3. Sổ bìa còng khóa kéo
  4. Sổ bìa cài
  5. Số dán gáy

Kích thước thông dụng: 17x23cm

Logo: Ép chìm, ép nhũ vàng, ép nhũ bạc

Ruột sổ: In theo yêu cầu

Số lượng tối thiểu đặt hàng: 50 Cuốn